„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Partner KSOW: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki

realizuje operację pn.:

„Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie turystyki i gastronomii regionalnej – wyjazd studyjny w rejon Kaszub”

Celem operacji jest zaprezentowanie uczestnikom wyjazdu studyjnego przykładów projektów zrealizowanych ze środków PROW oraz umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy wyjazdu poznają nowe formy kreowania i rozwoju lokalnego produktu turystycznego, identyfikacji potencjału i trendów turystyki oraz sposobów identyfikacji walorów i atrakcji możliwych do włączenia w proces kreowania lokalnych produktów turystyki wiejskiej.

Efektami realizacji będzie podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 30 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków PROW oraz nawiązanie współpracy partnerskiej oraz pobudzenie uczestników wyjazdu do większej aktywności.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

Używamy plików cookie do udoskonalania naszej witryny i Twoich doświadczeń podczas korzystania z niej. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

  Akceptuję!!! .